วิธีการสั่งซื้อสินค้า 

 
 

No. U-0090005

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในกระแสเลือด

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในกระแสเลือด แบบอัตโนมัติ
 
Detail ->             

฿16,000.00 
 
 
สินค้า
 
 

 รุ่น ID: U-0600/05ID : ID: U-0600/05   

ชุดสำหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบธรรมดา (โพรบแบน)

Automatic Veterinary  Blood Pressure Set
ชุดวัดความดันโลหิตสัตว์  
Probe แบนใช้สำหรับพื้นผิวโดยเฉพาะ

฿ 30,000.00 บาท


การวัดความดันโลหิตในสัตว์ เป็นการปฏิบัติที่ควรทำเป็นประจำในคลีนิค
สำหรับการวินิจฉัยโรค เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงในสัตว์ มักเกี่ยวข้อง
กับความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคไตวายเรื้อรังในแมว ความดันเลือดต่ำ ภาวะ
Hyperthyroidism และโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ ฯลฯ นอกจากนี้การวัด
ความดันในขณะวางยาสลบ สัตว์อาจจะมีความจำเป็น เพราะเป็นตัวบ่งชี้
สภาพความปลอดภัยของสัตว์ขณะสลบ