วิธีการสั่งซื้อสินค้า









 

 
 

No. I-0100

ถ้วยจุ่มเต้านม แบบไม่ไหลย้อนกลับ

ถ้วยจุ่มเต้านม แบบไม่ไหลย้อนกลับ 
Teat Dipping Cup : Non-Return Cup
รหัสสินค้า : 6003030000004

 
Detail ->             

฿210.00



 
 

VDO DUS 60 VET : ขั้นตอนการเตรียมเครื่อง ก่อนเริ่มใช้งาน